Wachttijden Kinder - & Jeugdpsychologie

Wachttijden Kinder - & Jeugdpsychologie (basis ggz)

Laatst bijgewerkt: 18-01-2022

De actuele wachttijden bij Braams worden bepaald door het aantal aanmeldingen, de hoeveelheid beschikbare hulpverleners en door de intensiteit van de lopende trajecten. De wachttijd voor nieuwe aanmeldingen is daarom altijd een inschatting. Dit betekent dat de wachttijd korter (maar ook langer) kan zijn. Bij het bepalen van de wachttijd wordt uitgegaan van de eerstkomende beschikbare plek voor een afspraak. 
 
Soms worden cliënten aangemeld waarbij het gezien de aard en/of ernst van de problematiek van belang is deze cliënten voorrang te geven op de wachtlijst. Als dit het geval is, wordt in het screeningsgesprek met u gekeken naar de mogelijkheden. Dit kan directe hulp door Braams zijn of een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsinstelling.

N.B. Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen, is het op dit moment voor ons niet mogelijk om een volledig betrouwbare weergave te geven van de wachttijden. Wij streven er naar dit zo snel als mogelijk voor u te realiseren. 
 

Wachttijden Kinder - & Jeugdpsychologie (basis ggz)
 
Aanmeldingswachttijd
LET OP: de aanmeldingswachttijd is de periode tussen het moment dat u zich aanmeldt (compleet dossier met verwijzing en soms op het moment dat de zorgtoewijzing binnen is) en de eerste afspraak (screening). Momenteel bedraagt de aanmeldingswachttijd: 
 
Kinder - & Jeugdpsychologie locatie Zwolle: 6-8 weken
Kinder - & Jeugdpsychologie locatie Deventer: 6-8 weken

Behandelingen voor de Kinder - & Jeugdpsychologie kan in sommige gevallen ook op locatie Arnhem, Apeldoorn of Zutphen plaatsvinden. 

Neem gerust contact op met ons secretariaat om informatie te krijgen over uw specifieke situatie.
 
Direct aanmelden