Wachttijden Dyslexiezorg

Wachttijden Dyslexiezorg

Laatst bijgewerkt: 18-01-2022

Braams werkt volgens het protocol ‘Dyslexie diagnostiek en behandeling’ van Blomert (2006). Een aanmelding voor diagnostiek en behandeling van dyslexie dient te voldoen aan bepaalde eisen, zoals geformuleerd in het protocol van Blomert. Voordat een cliënt in zorg kan komen, dient een beoordeling plaats te vinden van het dossier. Complete aanmeldingen (van ouders en school) waarbij alle gegevens volledig zijn, worden binnen drie weken door Braams beoordeeld.
 
Wachttijden vergoede dyslexiezorg
De wachttijd is de periode tussen het moment dat het dossier is beoordeeld en de eerste afspraak in de diagnostiek fase. Momenteel bedraagt de wachttijd voor de vergoede dyslexiezorg:
 
Arnhem, Deventer, Warnsveld en Zwolle: 2-4 weken
Apeldoorn en Gouda: 4-6 weken

Op locatie Warnsveld geven we alleen behandelingen. Voor diagnostiek wordt gevraagd om naar locatie Deventer te komen. Omdat de locatie Deventer groter is, kan de wachttijd daar anders zijn dan in Apeldoorn. Hierdoor kan het zijn dat we cliënten uit omgeving Apeldoorn vragen om naar locatie Deventer te komen voor de diagnostiek. Daarnaast kan er bij complexe(re) casuïstiek gevraagd worden om naar een locatie te komen die niet de dichtstbijzijnde is. Dit heeft te maken met bepaalde testafnames en beschikbare collega's. We hopen hierbij op uw begrip. 

Het kan zijn dat er nog een zorgtoewijzing aangevraagd dient te worden; de wachttijd is dus ook afhankelijk van de 'routing': klik hier.  

Wachttijden particuliere dyslexiezorg
Wilt u voor de actuele wachttijden voor de particuliere dyslexiezorg contact opnemen met het secretariaat? 


 
Direct aanmelden