Tarieven Hulpverlening Particulier


Dyslexie-onderzoek kinderen op de basisschool: €1034,80   
Wanneer er (recent) bij uw kind een intelligentieonderzoek is afgenomen (een verslag van dit intelligentieonderzoek is dan een vereiste), zal het bedrag aangepast worden (het bedrag wordt dan € 884,-). 
Dyslexiebehandeling (per sessie): €93,60 

Dyslexie-onderzoek scholieren voortgezet onderwijs/volwassenen: €1196,-
Wanneer er (recent) een intelligentieonderzoek is afgenomen (een verslag van dit intelligentieonderzoek is dan een vereiste), zal dit bedrag aangepast worden (het bedrag wordt dan €1034,80).
Dyslexiebehandeling (per sessie): €93,60

Dyscalculie-onderzoek kinderen op de basisschool: €1404,-  
Wanneer er (recent) bij uw kind een intelligentieonderzoek is afgenomen (een verslag van dit intelligentieonderzoek is dan een vereiste), zal dit bedrag aangepast worden (het bedrag wordt dan € 1242,80). 
Dyscalculiebehandeling per sessie: €93,60

Dyslexie + dyscalculie (alle leeftijden): €1716,- 
Wanneer er (recent) een intelligentieonderzoek is afgenomen (een verslag van dit intelligentieonderzoek is dan een vereiste), zal dit bedrag aangepast worden (het bedrag wordt dan €1554,80).

Intelligentie-onderzoek: €676,-

Consult (bijv. schoolbezoek; ook reistijd) / Intake zonder onderzoek: €93,60/uur
Direct aanmelden