Afstemming met school
Afstemming met school bij dyslexiebehandeling
Braams heeft haar 'wortels' in de scholen, of het nu gaat om het basisonderwijs of voortgezet onderwijs en spreekt dezelfde taal als de leerkrachten, intern begeleiders of zorgmedewerkers en mentoren. Kinderen en jongeren brengen een belangrijk deel van hun tijd door op school. Het welbevinden van het kind en de jongere is van invloed op het schoolse functioneren; het functioneren op school is van invloed op het welbevinden. Afstemming tussen het kind of de jongere, ouders, school en Braams draagt bij aan een voorspoedige behandeling. 

 
Direct aanmelden