Somatische klachten


Bij Psychologenpraktijk Braams kunnen lichamelijke klachten, waarvoor geen medische oorzaak is gevonden, worden behandeld. Voorbeelden van somatische klachten zijn: 
  • Hoofdpijn; 
  • Buikpijn; 
  • Misselijkheid; 
  • Vermoeidheid; 
  • Eetproblemen; 
  • Slaapproblemen.

Het doel van de behandeling is: 
→ verminderen of opheffen van psychologische factoren of kwetsbaarheid (persoonsgericht); 
→ leren omgaan met de klachten (copinggericht); 
→ optimaliseren van de omstandigheden voor het herstel van de klachten door de reacties die de klacht in stand houden, op te heffen (klachtgericht). 
Direct aanmelden