Autisme


Kinderen en jongeren met autisme ervaren moeilijkheden in sociaal contact en de sociale communicatie en houden vaak niet van veranderingen. Ze kunnen van slag raken bij onverwachte situaties, zijn snel overprikkeld en vinden het fijn als dingen elke keer hetzelfde
zijn of gaan; dat voelt veilig en vertrouwd. Een kind of jongere met autisme snapt een ander vaak niet goed en omgekeerd snapt de ander de persoon met autisme niet altijd even goed.
Bij Braams kun je terecht voor diagnostiek naar en behandeling van autisme.

Dit zijn kenmerken die vaak voorkomen bij kinderen met autisme (Bron: Nederlandse Vereniging voor Autisme):
  • Moeite met veranderingen;
  • Moeite met contact maken;
  • Weinig gevoel voor wat anderen van hem of haar verwachten in een bepaalde situatie;
  • Het liefst altijd bezig met één bepaald onderwerp of een hobby;
  • Angstig in onbekende situaties en gezelschappen;
  • Weinig begrip voor emoties van anderen;
  • Graag alles steeds op dezelfde manier doen (vasthouden aan routines);
  • Geen inzicht in non-verbale communicatie, zoals gebaren.

Behandeling
Behandeling kan worden ingezet nadat de diagnose autisme is vastgesteld, maar ook in het geval van kenmerken van autisme kan behandeling indien nodig plaatsvinden. Op maat wordt gekeken wat een kind of jongere en het systeem nodig hebben en worden doelen
opgesteld.
Een autisme behandeling start altijd met psycho-educatie. Psycho-educatie houdt in dat een kind of de jongere en zijn of haar omgeving meer kennis krijgen over autisme. Het is belangrijk om te begrijpen wat autisme inhoudt, hoe dit er bij het kind of de jongere uitziet en
welk gedrag samenhangt met autisme.
De behandeling zal over het algemeen vaak gericht zijn op het aanpassen en optimaliseren van de omgeving, hoe met het autisme van het kind of de jongere om te gaan en wat hij of zij nodig heeft in het leven van alledag, bijvoorbeeld in de vorm van ouderbegeleiding en/of een schoolgesprek.
Voor het kind of de jongere zelf is het belangrijk dat hij of zij leert omgaan met autisme. Ook kan een behandeling gericht op emotieregulatie, zelfbeeld of het werken aan sociale vaardigheden wenselijk zijn voor het kind of de jongere als hier problemen in worden
ervaren. Hierbij moet wel genoemd worden dat een kind of jongere met autisme het vaak moeilijk vindt om het geleerde te generaliseren naar andere situaties.

Contact?
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. 

Aanmelden?
Voor aanmelden, klik hier
Direct aanmelden