Aanwijzingen voor verwijsbrief huisarts/wijkteamAanwijzingen voor verwijzing door huisarts/wijkteam naar Afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie 

Bij Braams kunnen we voor de onderstaande regio's (Met bijbehorende gemeenten) hulp binnen de Kinder- & Jeugdpsychologie bieden:
 • Regio Centraal Gelderland
  Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingeaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.
 • Regio IJsselland
  Dalfsen, Deventer, Hardenberg,  Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. 
 • Regio Midden IJssel/Oost-Veluwe 
  Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.
 • Regio Noord-Veluwe
  Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, en Zeewolde.
 • Regio Utrecht West
  De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.EMDR-behandeling 


De Afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie van Braams richt zich op de behandeling van kinderen en jongeren met:
 
Wanneer is sprake van een behandelovereenkomst?
Onze hulpverlener zal de aanmelding doornemen, wanneer de aanmelding compleet is en Braams de zorgtoewijzing van de gemeente heeft ontvangen. De zorgtoewijzing betekent dat de gemeente heeft aangegeven bereid te zijn de zorg te vergoeden. De hulpverlener kijkt of de begeleidingsmogelijkheden die Braams biedt passend zijn voor jou/ uw kind. De hulpverlener zal bij vragen telefonisch contact met u/ jou opnemen.

Nadat de hulpverlener het dossier heeft doorgenomen, vindt een intakegesprek plaats. Indien uit het intakegesprek blijkt dat de zorgvraag van de cliënt (en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s)) aansluit bij het zorgaanbod van Braams, zal in afstemming met cliënt, ouder(s) en hulpverlener het traject voortgezet worden. Indien uit het intakegesprek blijkt dat de zorgvraag niet passend is bij het zorgaanbod van Braams, zal de hulpverlener in afstemming met cliënt, ouder(s) en verwijzer meedenken welke zorg/ behandelinstelling wel passend zou kunnen zijn. Dus blijkt uit het intakegesprek dat de zorgvraag van de cliënt (en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s)) aansluit bij het zorgaanbod van Braams, dan is vanaf dat moment  sprake van een behandelovereenkomst.

Wat doet Braams niet? 
Braams is niet uitgerust om behandeling te bieden buiten de genoemde aandachtsgebieden, geen spoedzorg, geen crisiszorg. Braams biedt ook geen medicatiebehandelingen. Braams biedt hulp binnen kantooruren. Buiten kantooruren is hulp vanuit Braams in principe niet beschikbaar. Braams heeft geen 24/7 bereikbaarheid. Braams biedt ook geen behandeling bij kinderen of jongeren waarbij er sprake is van suïcidedreiging of kinderen/jongeren in echtscheidingssituaties zolang er sprake is van juridische procedures.

Consultatie verwijzer
Consultatie met een GZ-psycholoog over een mogelijke verwijzing is vanzelfsprekend mogelijk. 

Aanwijzingen voor verwijzer
In verband met uw mogelijke verwijzing is (wellicht voor u ten overvloede) een aantal aanwijzingen op een rijtje gezet om misverstanden en vertraging te voorkomen; mede aan de hand van deze informatie kan de verwijzer bepalen of het inzetten van hulpverlening door onze afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie passend is.

Inhoud verwijzing
Mocht u besluiten een verwijsbrief op te stellen, zou u dan rekening willen houden met de volgende punten?
 • Graag een verwijsbrief afkomstig van wijkteam of huisarts/medisch specialist,
 • datum van de verwijzing,
 • NAW-gegevens en geboortedatum van uw patiënt,
 • graag reden van verwijzing noemen,
 • met een beschrijving van de vermoede psychische stoornis (DSM),
 • er wordt benoemd of er wordt verwezen naar de GBGZZ of SGGZ,
 • waarbij wordt verwezen naar de afdeling Kinder- & Jeugdpsychologie van Psychologenpraktijk Braams;
 • NAW-gegevens van de verwijzer,
 • uw functie, handtekening en/of stempel & AGB-code.

Verwijsbrief (digitaal) vanaf de site van Braams
De huisarts, medisch specialist of medewerker van het wijkteam kan vanaf de site van Braams digitaal een verwijsbrief versturen: digitale verwijsbrief. Tevens is het mogelijk om via ZorgDomein een verwijsbrief te delen met Braams.
 
Direct aanmelden