Particuliere hulpverlening


Particuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg bij Psychologenpraktijk Braams
Psychologenpraktijk biedt - naast specialistische dyslexie- en dyscalculiebehandeling bij kinderen in de leeftijd van de basisschool en leerlingen in het voortgezet onderwijs - ook (particuliere) dyslexiezorg aan studenten in het middelbaar - en hoger beroepsonderwijs en studenten die een universitaire opleiding volgen. Ook levert Braams particuliere dyslexiezorg aan volwassenen die in hun werk en/of vrije tijdsbesteding tegen hun lees- en spellingsproblemen aanlopen.

Is er toch sprake van dyslexie?
Het is goed mogelijk dat pas later in de (school)loopbaan de vraag rijst of sprake is van dyslexie. Het komt nogal eens voor dat een matige dyslexie pas duidelijk wordt als de leerling/student te maken krijgt met de moderne vreemde talen, de hogere abstractiegraad van teksten, langere teksten en de groeiende hoeveelheid teksten. Leerlingen/studenten met een matige dyslexie en een bovengemiddelde intelligentie hebben vaak geen extra hulp nodig gehad op de basisschool. Hoewel ze misschien nooit tot de zwakste 25% lezers van de groep hebben behoord, kan het lezen op het voortgezet onderwijs of vervolgopleiding toch problemen opleveren; vooral het vak Engels kan erg lastig zijn. Daarnaast ziet Psychologenpraktijk volwassenen die in hun werk en vrijetijdsbesteding aanlopen tegen lees- en spellingsproblemen. 

Hebt u vragen over de particuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg? Wij staan u graag te woord.
Tarieven Particuliere Hulpverlening: klik hier. 
Direct aanmelden