Een dyslexieverklaring is onbeperkt geldig.

Tips voor kinderen

Tips die je kunnen helpen bij het lezen
 • Zoek heel erg leuke boeken op en laat je een paar hoofdstukken voorlezen. Daarna gaat het stillezen makkelijker;
 • Bespreek met je leerkracht dat onverwacht hardop lezen voor jou (en de klas) heel vervelend is. Misschien mag je een leesbeurt voorbereiden;
 • Als je een woord niet kent, probeer het dan in stukken te knippen. Door de stukken herken je het woord makkelijker;
 • Herken je een woord echt niet, lees dan de zin uit. Als je de zin begrijpt, weet je ook misschien het woord dat je niet kon lezen;
 • Je kunt ook via de anders-lezen-bibliotheken voorgelezen boeken op cd-rom aanvragen. Je moet dan wel lid worden;
 • Gebruik tekst-naar-spraak software om tekst op de computer te laten voorlezen. Goede programma’s zijn Claroread en Sprint Plus. ReadPlease is een gratis programma om mee uit te proberen;
 • Als je lezen een ramp vindt, begin dan bij leesstukjes die je het minst erg vindt. Hoe meer je leest, hoe beter het zal gaan. ZOEK ZO LEUK MOGELIJK LEESWERK om te oefenen.

Tips die je kunnen helpen bij het goed zien wat er op de bladzijde staan
 • Als je telkens de regel of de woorden kwijtraakt waar je mee bezig bent, kun je een bijwijzer gebruiken;
 • Het is handig om in elk boek dat je gebruikt een bijwijzer te hebben;
 • Je kunt ook een speciale leesliniaal gebruiken;
 • Een deel van een bladzijde te bedekken. Soms zijn bladzijden zo vol en druk dat je je niet kunt concentreren op het deel waar je mee bezig bent. Dek die delen die je niet nodig hebt dan af;
 • Een kopie moet duidelijk zijn en niet grijzig of met onduidelijke letters;
 • Sommige kinderen vinden een vergrote kopie handig (alleen niet bij rekenen of wiskunde, als je iets moet meten);
 • Als je moet lezen uit een boek bij aardrijkskunde of geschiedenis mag je er meestal niet in strepen. Vraag om die bladzijden te mogen kopiëren, zodat je kunt onderstrepen wat je nodig hebt;
 • Markeerstiften zijn handig om belangrijke zinnen of woorden aan te geven. Je kunt ze dan snel terugvinden;
 • Overschrijven van het bord kan lastig zijn. Soms heeft de leraar alles ook zelf op een blad staan. Vraag dan om een kopie van de aantekeningen;
 • Kun je geen kopie krijgen, vraag dan of je de aantekeningen van een klasgenootje mag kopiëren. Je kunt dan thuis rustig kijken of je alles hebt.

Tips die je kunnen helpen bij het rekenen
 • Werk met bijwijzers;
 • Bedek het gedeelte van de bladzijde uit het boek dat je niet nodig hebt;
 • Schrijf de + en de – met een andere kleur. Gebruik voor de + altijd dezelfde kleur (bijv. groen) en voor de – ook (bijv. rood);
 • Maak de lange wijzer van de klok met een andere kleur dan de korte wijzer. Gebruik voor iedere wijzer een eigen, vaste kleur;
 • Vraag of je een grotere kopie van de kleine rekenbladzijde uit je boek kunt krijgen;
 • Gebruik een opzoekboekje rekenen als je steeds vergeet hoe iets ook al weer moest.

Tips die je kunnen helpen bij het schrijven
 • Sla een regel over wanneer je op lijntjespapier schrijft. Je werk wordt zo beter leesbaar en je kunt er makkelijker iets aan veranderen;
 • Denk eerst na voor je begint te schrijven. Je raakt dan niet zo snel in de war als je eenmaal aan het werk gaat;
 • Schrijf eerst in het kort op wat je wilt gaan schrijven. Maak een schema. Je kunt dan kijken of je niets vergeet. Bovendien kun je de aandacht houden bij dat wat je aan het schrijven bent;
 • Er zijn mensen die eerst het verhaal op een bandje inspreken. Ze kunnen dan altijd terugluisteren naar wat ze bedacht hadden;
 • Als je het werk gaat overlezen let dan op één ding tegelijk:
  - heb ik hoofdletters, dan,
  - heb ik punten en komma’s, dan,
  - heb ik spelfouten, dan,
  - heb ik werkwoordsfouten.
 • maak je nog veel spelfouten, houd dan een kaart met daarop de belangrijkste spellingregels naast je en kijk er op.

Tips die je kunnen helpen een opdracht goed te begrijpen
 • Vraag de leerkracht de opdracht in duidelijke stukjes te knippen;
 • Lees de opdracht helemaal door, zodat je niets vergeet;
 • Lees de opdracht twee keer. Dat lijkt veel werk, maar je weet dan beter wat je moet doen en kunt je werk maken, zonder dat het over moet (dat is nog meer werk!);
 • Als opdrachten op een apart blad staan, gebruikt dan een markeerstift voor de belangrijke woorden;
 • Als een opdracht verschillende delen heeft, maak dan een stappenplan. Doe eerst het een en dan het ander;
 • Tips die je helpen dingen te onthouden;
 • Dingen die je begrijpt, kun je beter onthouden. Probeer dingen te begrijpen en niet alleen de regels door te kijken;
 • Soms helpt het wanneer je dingen hardop zegt: je hoort jezelf praten en onthoudt het daardoor makkelijker;
 • Heel veel herhalen;
 • Sommige kinderen leren de tafels makkelijker door ze te zingen;
 • Gebruikt geheugensteuntjes. Vooral degene die je zelf hebt bedacht kunt je goed onthouden. (Een leuk puzzelwerkje). Weet je goede geheugensteuntjes of ezelsbruggetjes, laat ze ons dan weten!
 • Tafels kun je leren door tafelkaarten te maken. Je schrijft de sommen onder elkaar en de antwoorden op een flap die je omklapt;
 • Je kunt ook iedere tafelsom op een eigen kaartje schrijven. Zo kun je ze door elkaar husselen. Neem dan voor iedere tafel een eigen, vaste kleur;
 • Gebruik een computerprogramma om topo te leren, bij voorbeeld toposite.

Tips bij het maken van Cito-toetsen
Er zijn verschillende manieren om een Cito-toets voor dyslectische kinderen beter maakbaar te laten zijn:
 • Vergroten van de tekst;
 • meer tijd om er aan te werken;
 • Iemand leest de tekst voor of de tekst wordt met behulp van een bandje voorgelezen;
 • Overleg wat voor jou een goede werkwijze is;
 • Vraag of je eerst met die werkwijze mag oefenen voor je een echt belangrijke toets gaat maken. Je weet dan of die werkwijze bij jou past en je bent er een beetje aan gewend.

En dan nog deze tips
 • Leg uit dat je bij aardrijkskunde, geschiedenis en wereldoriëntatie ook last hebt van de dyslexie;
 • Luisteren en aantekeningen maken lukt vaak niet tegelijk. Vraag de docent om de aantekeningen op papier. Jij kunt dan je aandacht richten op het begrijpen van de lesstof;
 • Je hebt wettelijk recht op meer tijd voor alle proefwerken en tentamens. Laat je niet afschepen met allerlei redenen waarom het deze keer niet kan!
 • Vraag proefwerkopgaven getypt, met een voor jou duidelijke letter (Times New Roman punt 12 of 14) en een duidelijke bladindeling;
 • KOM VOOR JEZELF OP. Leg rustig en duidelijk uit wat voor gevolgen dyslexie voor jou heeft. Schakel volwassenen in om voor je op te komen als je het zelf niet kunt oplossen.
Direct aanmelden