Niet-vergoede dyslexiezorg basisonderwijsParticuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg bij Psychologenpraktijk Braams
De afdeling leerstoornissen van Braams biedt - naast de vergoede dyslexiezorg - ook particuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg. De afdeling verricht zowel particulier dyslexieonderzoek als een specialistische dyslexiebehandeling bij kinderen in de leeftijd van de basisschool. 
 
Voor meer informatie over dyslexiezorg voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, klik hier
 
Voor meer informatie over dyslexiezorg voor studenten in het middelbaar onderwijs, klik hier

Mijn kind zit op de basisschool en komt niet in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg.
Maakt u zich zorgen over het lezen en spellen van uw kind? Heeft uw kind wel dyslexiezorg nodig maar komt uw kind niet in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg? Dan kunt u kiezen voor particuliere - niet vergoede - dyslexiezorg. Inhoudelijk is er geen verschil tussen de door de de jeugdwet gefinancierde dyslexiezorg en de particuliere dyslexiezorg: de behandelprotocollen zijn gelijk.

Waar moet een leerlingdossier voor de niet-vergoede dyslexiezorg aan voldoen?
De aanmelding wordt inhoudelijk gescreend om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor de particuliere zorg. Onze gedragswetenschappers volgen hierbij de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (zie ook www.dyslexiecentraal.nl). Het leerlingdossier bevat informatie over toetsresultaten en welke extra ondersteuning er op school is geboden. De extra ondersteuning houdt in dat de leerling naast ondersteuning op zorgniveau 2, gedurende minstens 6 maanden, minimaal 60 minuten (bijvoorbeeld 3 x 20 minuten) per week, extra begeleiding op zorgniveau 3 heeft ontvangen. 
Deze informatie moet zicht geven op zowel de ernst (leerachterstand) als de hardnekkigheid van de problemen: duidelijk moet zijn dat ondanks de geboden hulp op school uw kind niet vooruit is gegaan en blijvend zeer laag scoort op toetsen voor lees- en/ of spellingvaardigheid. Uw kind vertoont hierbij dan didactische resistentie voor specifiek lezen en/ of spellen en dat kan een aanwijzing zijn voor dyslexie. Indien het leesdossier aan bovenstaande eisen voldoet, zal er een intakegesprek gepland worden. In het intakegesprek zal samen met ouders gekeken worden of het inzetten van een dyslexieonderzoek daadwerkelijk geïndiceerd is. Zie voor meer informatie: www.dyslexiecentraal.nl.

Mijn kind zit inmiddels op de middelbare school. Is er toch sprake van dyslexie?
Het is goed mogelijk dat pas later in de schoolloopbaan van uw kind de vraag rijst of sprake is van dyslexie. Het komt nogal eens voor dat een matige dyslexie pas duidelijk wordt als de leerling te maken krijgt met de moderne vreemde talen, de hogere abstractiegraad van teksten, langere teksten en de groeiende hoeveelheid teksten. Leerlingen met een matige dyslexie en een bovengemiddelde intelligentie hebben vaak geen extra hulp nodig gehad op de basisschool. Hoewel ze misschien nooit tot de zwakste 25% lezers van de groep hebben behoord, kan het lezen op het voortgezet onderwijs toch problemen opleveren. Vooral het vak Engels kan voor kinderen met dyslexie erg lastig zijn. 

Hebt u vragen over de particuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg? Wij staan u graag te woord.
Tarieven Particuliere Hulpverlening: klik hier
Direct aanmelden