Particuliere zorg

Identificatie is verplicht gesteld door de Rijksoverheid.

Bij de eerste afspraak willen wij u en jou vragen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, ook als je jonger bent dan 14 jaar. Wij controleren dan of uw/jouw legitimatiebewijs overeenkomt met het Burgerservicenummer (BSN), zodat we zeker weten dat u/jij degene bent die de zorg ontvangt.
 

Particuliere zorg


Dyslexie en/ of intelligentie kinderen & jeugd

Aanmeldformulier ouder(s)/verzorger(s)

Aanmeld voortgezet of vervolgonderwijs

Aanmeldformulier school

Machtigingsformulier


Dyslexie en/of intelligentie volwassenen

Aanmeldformulier

Machtigingsformulier
 
 

Indien u liever een papieren aanmeldingsformulier invult kunt u deze hier downloaden
De verwerkingstijd is bij een papieren aanmelding een aantal dagen langer.

Direct aanmelden