Kinder- & Jeugdpsychologie (basis) ggz

Identificatie is verplicht gesteld door de Rijksoverheid.

Bij de eerste afspraak willen wij u en jou vragen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, ook als je jonger bent dan 14 jaar. Wij controleren dan of uw/jouw legitimatiebewijs overeenkomt met het Burgerservicenummer (BSN), zodat we zeker weten dat u/jij degene bent die de zorg ontvangt.

Kinder- & Jeugdpsychologie


Aanmeldformulier ouder(s)/verzorger(s)

Verwijzing
 
Direct aanmelden