Met respect voor cliënten en medewerkers

Gedragscode

Wat mag u van ons verwachten?

- Wij behandelen u met respect en laten ons niet leiden door vooroordelen en willekeur
- Wij gaan op discrete wijze om met situaties en uw persoonlijke gegevens
- Wij houden ons aan de afspraken die wij met u maken
- Wij verwerken uw aanmelding - indien wij alle gegevens ontvangen hebben - zo snel mogelijk

Wat verwachten we van u? 

- U stelt de medewerker in staat zijn/haar werk te doen en volgt de aanwijzingen op
- U behandelt onze medewerkers met respect
- U verstrekt de informatie die nodig is voor de aanmeldingsfase
- U houdt zich aan de afspraken die wij met u maken

Wat tolereren wij niet? 

Het verstoren van de orde door onder andere:
- Aanhoudende stemverheffing
- Gebruik van de telefoon wanneer u in gesprek bent met een medewerker
- Een gesprek eisen, terwijl u geen afspraak heeft of wilt maken
- Zonder voorafgaande toestemming de behandelruimte betreden
- Het zonder toestemming mee naar binnen nemen van een huisdier, met uitzondering van blindengeleidehonden
- Het lastig vallen van andere cliënten of medewerkers, zowel verbaal als fysiek
Direct aanmelden